Da li znate šta su to PeakTech amper klešta i čemu služe?

majstor popravlja uticnicu

Ampermetar, voltmetar, vatmetar i ommetar su samo neki od analognih i digitalnih uređaja koji se koriste za merenje naizmenične struje, napona, i snage. Međutim, danas postoje merni instrumenti koji objedinjuju sva gore napomenuta merenja i koji se zovu multimetri odnosno unimeri. Ovi uređaji imaju primenu prilikom različitih vrsta električnih merenja.

Šta je ampermetar?

U pitanju je uređaj koji se koristi za merenje jačine struje u amperima, a mogu biti analogni i digitalni. Da bi se moglo meriti ampermetrom, on se mora povezati na električno kolo.

Stručnjaci uzimaju da je ovo velika mana ampermetra u odnosu na druge amper uređaje. Da bi merenje ampermetrom bilo moguće, i da bi se uređaj povezao sa električnim poljem, neophodno je prvo prekinuti to strujno polje. 

Srećom, ovo više nije problem jer postoji novi instrument. On bez kontakta i bez razvezivanja mreže može da vrši sva električna merenja.

Šta su amper klešta ili strujna klešta?

Ovi uređaji služe za merenje jačine jednosmerne i naizmenične struje i napona. Međutim, najbitnija razlika u odnosu na ampermetar je to što za rad klešta nije potrebno prekidati rad strujnog kola.

Osnovni princip rada oba uređaja je princip magnetne indukcije. Uređaji imaju specijalni mehanizam na oprugu, kojim se obuhvata deo provodnika. Oko njega se stvara krug (zatvorena petlja). Zatim se indukuje elektromagnetna struja koja se meri.

Dodatna pogodnost kada su u pitanju amper klešta ili strujna klešta su kompaktan dizajn i male dimenzije. Zato, ovi uređaji imaju široku upotrebu kako u komercijalnoj, tako i u industrijskoj sferi.

PeakTech amper klešta – različiti modeli

PeakTech je poznati svetski brend, pogotovo kada su u pitanju merni instrumenti za struju. Na svetskom tržištu prisutan je gotovo čitav vek. PeakTech instrumenti, uređaji i alati koriste se u elektronici, energetici, građevini, tehnologiji, kontroli kvaliteta i u svim vrstama laboratorijskih merenja.

Postoje različite vrste PeakTech amper klešta, od osnovnih modela pa do onih sa većim brojem funkcija za naprednije korisnike.

Najpopularniji model PeakTech amper klešta je model 1610 koji, bez obzira što spada pod osnovne modele, ima veliki broj funkcija koje uključuju AC/DC merenje do 1000 A, kao i merenje napona, otpora i frekvencije. Sa ugrađenim LCD ekranom sa pozadinskim osvetljenjem do 3.999 tačaka, i kleštima koja se otvaraju do prečnika od 35mm, veoma je jednostavan i lak za upotrebu i čest izbor velikog broja električara i tehničara.

Od naprednijih modela izdvaja se PeakTech model 1660 koji pored osnovnih funkcija ima mogućnost merenja protoka jednofazne i trofazne struje snage do 750kW, kao i mogućnost za true RMS merenje. Sa njim se mogu meriti i druge elektronske veličine poput ACA, ACV, kVA, kVAR, kWh, kao i faktor snage, frekvencija i fazni ugao. Takođe ima i PC interfejs za prikupljanje podataka putem USB-a, kao i internu memoriju za snimanje podataka. Odličan je izbor za svakoga ko želi da ima sveobuhvatan merni uređaj, za svakodnevnu upotrebu u zanatstvu i industriji.

Nabavite klešta

U Mikro Princ radnji možete kupiti ampermetar, PeakTech amper klešta, ali i sve druge uređaje koji služe za električna merenja. Kupite najbolje uređaje, i postarajte se da vaše poslovanje ima tačne i ispravne rezultate.