Pakovanje zrnastih proizvoda: Od setve do gotovog proizvoda

Proces proizvodnje zrnastih proizvoda je dug i počinje setvom, a završava se pakovanjem. Pakovanje je završni korak koji kompletira celokupni proces, bez obzira na to da li se radi o žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima ili začinima, i zahteva upotrebu specijalizovanih mašina.

Mašine za pakovanje su neizostavan deo opreme kako u velikim industrijskim pogonima tako i na poljoprivrednim gazdinstvima. Velike firme često poseduju ove mašine i nude usluge pakovanja, dok je sve više malih proizvođača koji ulažu u nabavku odgovarajućih modela pakerica, u skladu sa svojim proizvodnim potrebama.

U nastavku članka saznaćete kako funkcionišu mašine za pakovanje, od čega se sastoje i kako da odaberete model koji vam najbolje odgovara.

Specifikacije i primena mašina za pakovanje zrnastih proizvoda

Specifikacije mašina za pakovanje mogu se razlikovati, ali za sve je zajedničko to što omogućavaju automatizovan rad koji znatno olakšava i ubrzava proces pakovanja. Izbor odgovarajućeg modela zavisiće od tipa zrnastog proizvoda koji planirate da pakujete, željene brzine pakovanja, tipa vreća koje koristite, i drugih faktora.

Mašine za pakovanje zrnastih proizvoda pripadaju grupi mašina koje se koriste za pakovanje u otvorene vreće, a najviše se koriste u prehrambenoj industriji. Osim zrnastih proizvoda, ove mašine mogu pakovati i praškaste materijale, kao i proizvode u sitnim komadima.

Primeri proizvoda koje ove mašine mogu pakovati uključuju kristal šećer ili šećer u prahu, različite vrste brašna i griza, razne žitarice i mahunarke, kikiriki, orašaste plodove, kafu, pirinač, različite semenke i začine.

Međutim, primena pakerica za zrnaste proizvode nije ograničena samo na prehrambenu industriju. Takođe se koriste za pakovanje proizvoda u granulama kao što su hrana za kućne ljubimce ili stočna hrana, ogrevni materijali poput peleta, briketa i ćumura, kao i neorganskih đubriva i drugih proizvoda.

Pakerice rade sa vrećama kapaciteta od pet do 50 kg, koristeći džakove od različitih materijala, uključujući papir, plastiku (polietilen ili polipropilen) ili tekstil.

Kako funkcionišu mašine za pakovanje u otvorene vreće?

Kao što smo već pomenuli, rad mašina za pakovanje zrnastih proizvoda je potpuno automatizovan. Pre početka rada, moguće je unapred definisati parametre pakovanja kao što su željena težina, brzina pakovanja i tip vreće, nakon čega mašina samostalno dozira i pakuje.

Mašine za pakovanje zrnastih proizvoda obuhvataju sledeće komponente:

Koš sa mešačem

U koš sa mešačem se ubacuju željeni praškasti, zrnasti ili sitnozrnasti materijali koji se pakuju. Mešač, kako mu ime govori, neprekidno radi na tome da se materijal ravnomerno meša, omogućavajući mu da kontinuirano teče ka pužnom transporteru.

Ova karakteristika koša sa mešačem osigurava stalni dotok materijala, sprečavajući bilo kakvo zadržavanje ili zapinjanje zrnastih proizvoda u levku koša.

Sistem za doziranje

Sistem za doziranje može se napuniti uz pomoć pužnog transportera ili ručno, pri čemu može da radi na principu merenja težine ili zapremine. Opremljeni su ugrađenim vibracijama koje olakšavaju protok materijala tokom punjenja i smanjuju rizik od blokada ili zagušenja. Međutim, postoje i modeli bez vibracija, koji su pogodni za pakovanje manjih i lako pokretljivih proizvoda.

Zapreminski dozirni sistemi određuju potrebnu količinu proizvoda za punjenje pomoću merne kofice ili na osnovu broja obrtaja zavojnog vretena koje prenosi proizvod do ambalaže. S druge strane, težinski dozirni sistemi koriste visoko precizne autokorektivne vage za merenje količine proizvoda.

Mehanizmi za oblikovanje i zavarivanje vreća

Mehanizam za oblikovanje vreća otvara i postavlja vreće (papirne, plastične ili tekstilne) u pravilan položaj pre punjenja, sprečavajući rasipanje materijala. Vertikalne mašine za zavarivanje koriste zapreminski dozirni sistem s meračem obrtaja. Kada se dostigne potreban broj obrtaja, doziranje se automatski zaustavlja, obezbeđujući tačnu količinu materijala u vreći.

Mašine dolaze s kragnama za doziranje od pet do 20 kg, a dodatne kragne omogućavaju punjenje vreća različitih veličina. Horizontalni mehanizam, poznat i kao jaram, automatski se podiže i spušta pomoću pneumatskog cilindra kako bi sigurno zavario vreću.

Povlakač folije

Povlakač folije funkcioniše tako što foliju na vrećama povlači koristeći dve gumene trake koje se nalaze čvrsto priljubljene uzduž vertikalne cevi kragne. Alternativno, folija se može povlačiti i pomoću jarma. Jaram drži vreću na mestu tokom zatvaranja i zavaruje dno sledeće vreće.

Automatsko pakovanje zrnastih materijala: Efikasnost i ušteda

Nekada je pakovanje zrnastih materijala, posebno žitarica, bilo ručni proces koji je zahtevao mnogo vremena i truda. Danas, zahvaljujući napretku u tehnologiji pakovanja, ovaj proces je potpuno automatizovan pomoću pakerica za zrnaste proizvode. Ove mašine mogu upakovati do 800 vreća na sat, što zadovoljava potrebe proizvodnje svih veličina.

Automatizacija pakovanja ne samo da ubrzava proces, već i značajno štedi vreme, energiju i novac, što je izuzetno korisno u slučajevima velike proizvodnje, kao što je izvoz žitarica.

Pakerice rade gotovo potpuno automatski. Potrebno je samo napuniti koš sa mešačem željenim materijalom i uklanjati zatvorene vreće. Sa dodatnim opcijama, kao što su graničnici za merenje punoće koša i trakasti transporteri za odnošenje napunjenih vreća, proces pakovanja postaje još efikasniji i jednostavniji.