Šta je digitalna štampa i koje vrste postoje?

Da li ste čuli za pojam digitalna štampa, ali niste sigurni šta sve ona podrazumeva?

Digitalna štampa je najnovija tehnika štampanja, koja u odnosu na prethodne tehnike čini sam proces štampanja znatno jednostavnijim i lakšim. Ova vrsta štampe se upravo zbog svojih karakteristika danas najviše koristi i obuhvata nekoliko različitih metoda i vrsta.

U nastavku teksta saznajte šta je zapravo digitalna štampa, koje metode obuhvata, kao i princip po kojem svaka od ovih metoda funkcioniše.

Šta je digitalna štampa?

Digitalna štampa omogućava direktnu vezu između štamparske mašine i kompjutera, laptopa, USB memorije i ostalih uređaja na kojima se može naći materijal koji je potrebno ištampati.

Upravo je ovo povezivanje razlog za brzinu i efikasnost digitalne štampe. Osim efikasnosti, ova vrsta štampe, kod koje se tekst ili slika direktno prenosi na štampač, odlikuje se izuzetnim kvalitetom otiska na papiru. Digitalna štampa je idealna za male tiraže, ima kratak rok isporuke i veoma je pristupačna.

Usluge digitalne štampe nudi veliki broj štamparija, pogotovo one u blizini škola i fakulteta, a ukoliko želite da saznate više o pojedinačnim uslugama, kliknite ovde!

Vrste digitalne štampe – koje metode obuhvata?

Kao što smo već rekli, digitalna štampa omogućava direktnu vezu štampača i materijala koji je potrebno odštampati. Međutim, ova tehnika štampanja može biti različita – ona podrazumeva dve metode štampanja: statičku i dinamičku.

Statička digitalna štampa – computer to press program

Prvo ćemo objasniti statičku digitalnu štampu. Ova vrsta štampe se naziva i computer to press program, a njen princip je veoma sličan klasičnoj ofset štampi.

Kako ide tok štampanja?

Sam redosled štampanja isti je kao kod ofset štampe. Štampanje se vrši na mašinama koje imaju osvetljivač forme na cilindru forme tako da se ona razvija unutar same mašine.

Statička digitalna štampa obuhvata:

  • Plotovanje – štampanje velikih formata
  • Digitalnu štampu iz tabaka
Ploter

Plotovanje – šta je i kako funkcionište štampanje velikih formata?

Digitalna štampa velikih formata je vrsta digitalne štampe koja može trajati i po nekoliko dana, a najčešće se koristi prilikom brendiranja i komunikacije sa klijentima. Obavlja se na ploteru, po kojem je dobila i drugi naziv – plotovanje. Ploter koristi ekološki prihvatljive boje i omogućava štampu na različitim materijalima u punom koloritu.

Ti materijali mogu biti: PVC folija, papiri različite gramature, kanvasi (slikarska platna) i ceradna platna. Kada je reč o štampanju na papiru on može biti klasičan papir ili onaj samolepljivi, a veoma često se štampa na papiru za plakate i postere.

Ono što je posebno zastupljeno jeste i štampa fototapeta plotovanjem, koja omogućava izradu najrazličitijih tapeta za kuće, stanove, poslovne prostore, restorane i sve druge objekte.

Kada je u pitanju štampa na PVC foliji, možete birati da li će ona biti samolepljiva, mat, sjajna ili potpuno providna. PVC folije je materijal koji je veoma otporan na spoljašnje uticaje, pa se iz tog razloga koristi za brendiranje lokala, tabli, ali i automobila, kombija i motora.

Digitalna štampa na tabaku

Digitalna štampa na tabaku je tehnika digitalne štampe koja je najpogodnija za štampanje malih i srednjih tiraža za kratkim vremenskim rokovima. Štampanje na tabaku moguće je na svim vrstama papira, a sam otisak je visoke rezolucije i kvaliteta.

Moguće je štapmanje velikog broja različitih proizvoda – flajera, brošura, koverata, kataloga, vizit karti i sličnog promo materijala koji vam može biti potreban. Ono po čemu se razlikuje od ostalih metoda štampe i ono što se smatra velikom predsnosti štampe na tabaku jeste mogućnost dorade – bušenje, savijanje, perforacija, numeracija.

Dinamička digitalna štampa – computer to print program

Drugi naziv za dinamičku digitalnu štampu je computer to print program. Ovo je bezkontaktno štampanje materijala, a za svaki radni ciklus potrebno je stvoriti novu štamparsku formu.

Za razliku od statičke štampe, sam princip štampanja ne zasniva se na pritisku i prenošenju boje sa forme na materijal, već je u pitanju sasvim novi princip koji se naziva ink-jet.

Ink-jet postupak je štampa pomoću elektrografije sa suvim ili vlažnim tonerom. Elektrografija funkcioniše po principu razdvajanja štampajućih i neštampajućih površina postupkom naelektrisavanja i razelektrisavanja pojedinih elemenata. Kako bi na papiru ili drugoj podlozi slika postala vidljiva, potrebno je da toner bude naelektrisan.

Tačnije, površine koje su neštampajuće su istog naelektrisanja kao toner, pa se samim tim odbijaju, dok su one površine koje su štampajuće suprotnog naelektrisanja od tonera pa se međusobno privlače i na taj način nastaje slika.

Ono po čemu je ova metoda posebna jeste ta što ne postoji realna štamparska forma, već se forma nalazi u memoriji kompjutera sa kojeg se direktno prenosi na podlogu za štampanje.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio koristan i da ste se upoznali sa pojmom i metodama digitalne štampe, te da ste uvideli njene mogućnosti, zastupljenost i značaj u današnjem svetu.